a a a

Driftsmeldinger

Vis meny

Driftsmeldinger

Noen forsinkelser denne uken

Vi vil benytte lørdagen slik at alle er à jour med tømming denne uken. De som er berørt av forsinkelsene vil få egen sms av Follo Ren med informasjon.

Sørg for god fremkommelighet til dine avfallsbeholdere

Vinteren kan gi ekstra utfordringer for renovasjonstjenesten. Husk å måke og strø fram til dine avfallsbeholdere ved behov. Dersom din avfallsbeholder er innesnødd eller frosset fast, risikerer du å ikke få tømt.

Returpunkt på Fjellstrand er flyttet

Grunnet anleggsarbeid er returpunktet i Fjellveien flyttet ca 50 meter sør-øst. Returpunktet står på parkeringsplassen ved Folkets hus. Ny adresse for returpunktet: Fjellveien 15, 1458 Fjellstrand.

Lørdagsstengt på gjenvinningsstasjonene

I vinter-perioden 1. november til 31. mars har gjenvinningsstasjonene stengt på lørdager.

Fortsatt forsinkelse i renovasjonen

Grunnet store snømengder og varierende vær er renovasjonen forsinket. Dette gjelder nå særlig områder på Nesodden. Vi vil kjøre lørdag 17. februar slik at all tømming skal være à jour innen søndag. Husk å måke og strø inn til din avfallsbeholder.

Grunnet skiftende vær og utfordrende kjøreforhold er renovasjonstjenesten forsinket

Grunnet skiftende vær og utfordrende kjøreforhold er renovasjonstjenesten forsinket denne uken. Hjelp oss å være effektive ved å måke og strø inn til din beholder. Vi vil benytte lørdagen, og sørge for at all tømming er à jour i løpet av inneværende uke.

Glatte veier skaper forsinkelse i renovasjonstjenesten

Grunnet en del svært glatte veier vil renovasjonstjenesten bli noe forsinket. Vi har satt inn ekstra biler og mannskap og jobber for at alle tømminger skal være utført i løpet av fredag kveld.Hjelp oss å være effektive ved å strø godt inn til dine avfallsbeholdere dersom det er glatt hos deg.

Store snømengder skaper forsinkelser i renovasjonen

Grunnet tirsdagens store snøfall og umåkte veier, har vi forsinkelser i renovasjonstjenesten. Vi regner med å ta igjen etterslepet i tømmingen utover i uken, og vil ta lørdagen til hjelp hvis nødvendig.

Hjelp oss å komme frem

De store snømengdene gjør det vanskelig å komme frem til avfallsbeholdere. Pass på å måke en bred og god trillevei fra veien og inn til standplass. Minimum bredde må være samme bredde som beholder.

Forsinkelse i renovasjonstjenesten

Grunnet innkjøring etter jul og nyttår, samt store utfordringer med vær og føreforhold, er enkelte ruter betydelig forsinket. Vi vil benytte lørdagen slik at alle adresser skal være à jour i løpet av denne uken.